Brioni

Težina

Brod Brioni leži na lijevom boku, krmom okrenut prema obali, na pjeskovitom dnu koje blago pada u sve veću dubinu. Zaron započinje uz same stijene koje još nose ožiljke od udarca parobroda Brioni. More je skoro uvijek vrlo bistro i prozirno, tako da se krma broda nazire već s dubine od petnaestak metara. Manje iskusni ronioci mogu tako veći dio broda promatrati, a da ne prelaze dubinu od dvadesetak metara. Već se na prvi pogled vidi da je brod posve cijeli i da mu osamdeset godina boravka na dnu nije puno naudilo.

Najplići dio na krmi broda nalazi se na dubini oko 40 metara i nalazi se uz samo podnožje stjenovitog dijela sna, koje zatim prelazi u sitni pijesak.

  • Tip Putničko-teretni parobrod
  • Uzrok Greška u navigaciji, udar u obalu
  • Pripadanje Italija
  • Potonuo 2nd February 1930
  • Dimenzije L-68m, W-9,5m
  • Dubina 40m-63m