Naše otkriće

Brig

Težina

Brod je potonuo uspravno i u tom položaju leži i danas na dnu.

Prema brodu se zaranja niz strmu kamenu padinu, u čijem podnožju je olupina.

Već s dubine od oko 25 metara vide se na dnu tamni duguljasti predmeti.

To su topovi, koji leže točno raspoređeni kako su i nekad bili učvršćeni na brodskoj palubi.

  • Tip Jedrenjak, drvene gradnje, vjerovatno tipa brik
  • Uzrok Vjerovatno nevrijeme
  • Pripadanje Nepoznato
  • Potonuo ?
  • Dimenzije L-34m, W-5m
  • Dubina 52m-54m